تلفیق دکوراسیون سنتی و مدرن (قسمت اول)

تلفیق دکوراسیون سنتی و مدرن در واقع نوعی دکوراسیون جدید می باشد که ممکن است از هر دو نوع دکوراسیون در تزئینات داخلی ساختمان استفاده کرده باشد. در نظر بگیرید که در یک سبک دکوراسیون تلفیقی از …

شناسایی کارایی رنگ قرمز در دکوراسیون منزل (قسمت دوم)

رنگ قرمز در دکوراسیون منزل یک رنگ فعال و پر انرژی به حساب می آید که در اکثر افسانه ها از این رنگ با نام های عشق یا خوش شناسی نام برده شده است. بزرگ ترین بخش از طراحی دکوراسیون در یک ساختمان …

شناسایی کارایی رنگ قرمز در دکوراسیون خانه (قسمت اول)

رنگ قرمز در دکوراسیون خانه یک رنگ فعال و پر انرژی به حساب می آید که در اکثر افسانه ها از این رنگ با نام های عشق یا خوش شناسی نام برده شده است. بزرگ ترین بخش از طراحی دکوراسیون در یک ساختمان …

بررسی رنگ صورتی در دکوراسیون خانه (قسمت دوم)

رنگ صورتی در دکوراسیون خانه به عنوان یک رنگ گرانبها و دخترانه تعریف می شود. این رنگ عروسکی بیشتر احساسات شاد و عواطف کودکانه را در انسان ها پرورش می دهد. بیشتر مردم تصور می کنند که باید از …

بررسی رنگ صورتی در دکوراسیون خانه (قسمت اول)

رنگ صورتی در دکوراسیون به عنوان یک رنگ گرانبها و دخترانه تعریف می شود. این رنگ عروسکی بیشتر احساسات شاد و عواطف کودکانه را در انسان ها پرورش می دهد. بیشتر مردم تصور می کنند که باید از این …

رنگ بژ در دکوراسیون (قسمت دوم)

رنگ بژ در دکوراسیون غالباً در اعتقادات مردم برای خانه های شیک و زیبا به کار نمی رود و این رنگ را به عنوان یک رنگ با زیبایی های کم می شناسند. در عوض با انتخاب رنگ هایی مانند سفید ، قهوه ای یا …

رنگ بژ در دکوراسیون (قسمت اول)

رنگ بژ در دکوراسیون غالباً در اعتقادات مردم برای خانه های شیک و زیبا به کار نمی رود و این رنگ را به عنوان یک رنگ با زیبایی های کم می شناسند. در عوض با انتخاب رنگ هایی مانند سفید ، قهوه ای یا …

دکوراسیون تلفیقی در آشپزخانه (قسمت دوم)

دکوراسیون تلفیقی در آشپزخانه به معنی ترکیب نمودن رنگ های مختلف یا استفاده از لوازم مختلف می باشد. همیشه استفاده از رنگ های معمولی در آشپزخانه استفاده می شده است که برای تلفیق دکوراسیون در …

دکوراسیون تلفیقی آشپزخانه (قسمت اول)

دکوراسیون تلفیقی آشپزخانه به معنی ترکیب نمودن رنگ های مختلف یا استفاده از لوازم مختلف می باشد. همیشه استفاده از رنگ های معمولی در آشپزخانه استفاده می شده است که برای تلفیق دکوراسیون در …

خصوصیات و ویژگی رنگ های خنثی (قسمت اول)

اصطلاح رنگ های خنثی کمی مبهم به نظر می رسد. منظور از این رنگ ها چیست؟ به کدام رنگ ها خنثی می گویند؟ چرا و چگونه این رنگ ها خنثی معرفی می شوند؟ تمام این سوالات در زمان شنیدن نام این گروه رنگی …

رنگ خاکی در دکوراسیون (قسمت دوم)

رنگ خاکی در دکوراسیون بیشتر برای خانه های قدیمی کاربرد داشته است. رنگ خاک در خانه های قدیمی و در واقع دکوراسیون سنتی مورد استفاده قرار می گرفته است و کارایی زیادی داشته است اما در دکوراسیون …